November 21, 2018

Все о вашем автомобиле
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо усунення надмірного державного регулювання
у сфері автомобільних перевезень

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 121 викласти в такій редакції:

«Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним
засобом, правил користування ременями безпеки
або мотошоломами

Керування водієм транспортним засобом, що має несправності
системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного
пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші
технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил
експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням
відповідних правил, норм і стандартів, —

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти
п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування водієм транспортним засобом, який використовується
для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності,
передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і
обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил
дорожнього руху і технічної експлуатації, —

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не
пройшов, —

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень,

тягне за собою позбавлення права керування транспортними
засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний

Порушення правил користування ременями безпеки або
мотошоломами —
тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака
або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не
у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи
забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного
знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим, —

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до тридцяти
на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням
транспортного засобу чи без такого.

частинах першій і другій статті 129, частинах першій — четвертій
статті 130, статтях 132-1, 133-1, 133-2, 139 і 140 слід розуміти
всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і
тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби»;
2) назву і частину першу статті 126 викласти в такій
редакції:

«Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не
має відповідних документів на право керування

для перевірки

Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної
категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а у
випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на
транспортний засіб, а також поліса (договору) обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

3) статтю 127-1 викласти в такій редакції:

«Стаття 127-1
технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного
зразка про укладення договору обов’язкового

асобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю, з
порушенням порядку проведення перевірки технічного стану такого
транспортного засобу —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

проведення перевірки його технічного стану —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до
ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Видача спеціального знака державного зразка з порушенням
встановленого Законом порядку укладення договору обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
контролю, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до

4) в абзаці першому частини першої статті 128 слова
«державного технічного огляду» замінити словами «обов’язкового

виключити;

5) у статті 221:

слова та цифри «частинами третьою та шостою статті 121» замінити словами та цифрами «частинами четвертою та сьомою статті 121»;

6) у статті 222:

а) у частині першій:
слова та цифри «частини перша, друга, четверта і п’ята
статті 121» замінити словами та цифрами «частини перша, друга,

слова та цифри «частина перша статті 127-1» виключити;

«частини третя, шоста, восьма і дев’ята статті 133-1»;

б) у частині другій: у пункті 2 слова та цифри «частиною першою статті 127-1»
виключити; у пункті 3 слова та цифри «частинами першою, другою,

«частинами першою, другою, третьою, п’ятою і шостою статті 121»;

7) у частині першій статті 255:
а) в абзаці другому пункту 1:

слова та цифри «частини третя і шоста статті 121» замінити
словами та цифрами «частини четверта і сьома статті 121»;

після слів і цифр «частина четверта статті 127» доповнити
словами та цифрами «частини перша і друга статті 127-1»;
б) у пункті 11 слова та цифри «частина друга статті 127-1»
замінити словами та цифрами «частина третя статті 127-1»;
8) у частинах першій і другій статті 260 та частині першій
статті 267 слова «талона про проходження державного технічного
огляду» виключити;
9) у частині першій статті 265-2 слова та цифри «частинами

словами та цифрами «частинами першою, другою, третьою, четвертою,
шостою і сьомою статті 121»;
10) статтю 265-3 викласти в такій редакції:

Стаття 265-3. Тимчасове вилучення ліцензійної картки на
транспортний засіб

У разі експлуатації транспортного засобу під час надання
послуг з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів без
посвідчення водія відповідної категорії, а також направлення в

кілометрів при здійсненні пасажирських перевезень працівник
Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає ліцензійну
картку на транспортний засіб.

Про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний
засіб складається відповідний акт. Порядок тимчасового вилучення
ліцензійної картки на транспортний засіб визначається Кабінетом
Міністрів України».

( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після слів «позички транспортного засобу» доповнити
словами «(крім наземних самохідних транспортних засобів)».

3. У Законі України «Про міліцію» ( 565-12
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами):

1) у пункті 12 частини першої статті 10 слова «проводити
державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів»
виключити;

2) у частині першій статті 11:

а) у пункті 21:

в абзаці першому:

слова «зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил

несправність транспорту або забруднення ним навколишнього
середовища, а також при наявності даних про те, що він
використовується з протиправною метою» виключити;

слова «перевіряти у водіїв документи на право користування й
керування ними, дорожні листи» замінити словами «перевіряти у водіїв посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний
засіб»;

абзац другий викласти в такій редакції:
«організовувати у разі необхідності медичний огляд водіїв,
затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами
осіб, які перебувають у стані сп’яніння, а також тих, які не мають
посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб, тимчасово вилучати посвідчення водія, ліцензійну картку на
транспортний засіб»;
б) доповнити пунктом 21-1 такого змісту:

«21-1) зупиняти транспортні засоби лише в разі: порушення
правил дорожнього руху водіями; відсутності номерного знака на

відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому
для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не
дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані
двадцяти метрів; наявності ознак, що свідчать про технічну
несправність транспортного засобу; наявності даних, що свідчать
про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи
адміністративного правопорушення; перебування транспортного засобу
в розшуку; наявності даних про використання транспортного засобу з
протиправною метою; необхідності опитування водія чи пасажирів про
обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи

бути; необхідності залучення водія транспортного засобу для
надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції чи як свідка при оформленні протоколів про адміністративні
правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні
плани) для перевірки документів на право користування і керування
транспортним засобом, документів на транспортний засіб; виконання
рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на
це державними органами; якщо спосіб закріплення вантажу на

дорожнього руху; порушення визначеного порядку встановлення і
використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Працівник підрозділу міліції
повинен повідомити водія про причину зупинення транспортного
засобу, суть вчиненого правопорушення».

4. У Законі України «Про дорожній рух» ( 3353-12 ),
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338;
2002 р., N 26, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 6,
ст. 38; 2005 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р.,
N 10-11, ст. 137; із змінами, внесеними Законом України від
2 грудня 2010 року N 2756-VI) ( 2756-17 ):

1) абзац тринадцятий статті 4 викласти в такій редакції:

«визначення порядку здійснення державної реєстрації
(перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, проведення
їх обов’язкового технічного контролю та визначення обсягів
перевірки технічного стану транспортних засобів, визначення
переліку обладнання, необхідного для одержання суб’єктами
господарювання права на здійснення обов’язкового технічного
контролю транспортних засобів, призначених для експлуатації на
вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих
у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ
України (далі — суб’єкти проведення обов’язкового технічного
контролю), а також переліку документів, що подаються для одержання
такого права та інші повноваження, визначені цим Законом»;

2) абзац другий статті 10 після слова «утримання» доповнити
словами «у справному технічному стані»;

«державного технічного огляду» замінити словами «обов’язкового
технічного контролю»;

4) у частині другій статті 16:

в абзаці другому слова «передавати для перевірки посвідчення,
реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на
керування транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи
і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних
некомерційних цілях)» замінити словами «пред’являти для перевірки

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«своєчасно подавати транспортний засіб, що підлягає
обов’язковому технічному контролю, на такий контроль»;

5) у частині першій статті 29 слова «і пройшли державний
технічний огляд (за винятком транспортних засобів, що не
підлягають огляду)» замінити словами «а у разі, якщо транспортний
засіб згідно з цим Законом підлягає обов’язковому технічному
контролю, пройшов такий контроль»;

6) статтю 35 викласти в такій редакції:
«Стаття 35. Обов’язковий технічний контроль транспортних

Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та
зареєстровані у підрозділах Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України, підлягають обов’язковому технічному контролю відповідно до цієї статті.

1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи
(напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що
використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою
отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші
прирівняні до них транспортні засоби — незалежно від строку
експлуатації;

2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення
пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні

3,5 тонни, причепи до них — із строком експлуатації до двох років.

Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а
саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх
світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання
скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у
частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та
охорони навколишнього природного середовища.
Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та
обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України.

Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів,
призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального

Міністерства внутрішніх справ України, здійснюють суб’єкти
проведення обов’язкового технічного контролю, які мають на правах
власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти
технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам
безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.
Перелік обладнання, необхідного для одержання права на

а також документів, що подаються суб’єктами проведення
обов’язкового технічного контролю для одержання такого права,
визначаються Кабінетом Міністрів України.

Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю
становить:

для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення
пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажних
автомобілів (незалежно від форми власності) вантажопідйомністю до
3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох
років — кожні два роки;
для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше
3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку
експлуатації — щороку;

для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що
перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації —
двічі на рік.

На кожний транспортний засіб, що пройшов обов’язковий
технічний контроль і визнаний технічно справним, суб’єкт
проведення обов’язкового технічного контролю складає протокол
перевірки його технічного стану, який видається водію

проходження обов’язкового технічного контролю транспортного засобу
відповідно до періодичності проходження, встановленої частиною
восьмою цієї статті.

Бланк протоколу перевірки технічного стану транспортного
засобу є документом суворого обліку.

Технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану
транспортного засобу затверджує Кабінет Міністрів України.
Забезпечення суб’єктів проведення обов’язкового технічного
контролю бланками протоколів перевірки технічного стану
транспортного засобу, а також доступом до загальнодержавної бази
даних про результати обов’язкового технічного контролю
транспортних засобів здійснюється на платній основі. Порядок

контролю бланками протоколів, доступом до зазначеної
загальнодержавної бази даних та розмір плати за надання таких
послуг встановлює Кабінет Міністрів України.
Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів, що
належать військовим формуванням та органам внутрішніх справ,
покладається на ці формування та органи.

Обов’язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.

Центральний орган виконавчої влади з питань нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі створює і веде реєстр
суб’єктів господарювання, які здійснюють обов’язковий технічний
контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, а також здійснює
державний контроль за додержанням такими суб’єктами вимог
законодавства в цій сфері.

На кожний трактор, самохідне шасі, самохідну
сільськогосподарську, дорожньо-будівельну і меліоративну машини,
одиницю сільськогосподарської техніки, інший механізм, що пройшов
обов’язковий технічний контроль і згідно з протоколом перевірки
технічного стану визнаний технічно справним, уповноважений суб’єкт
господарювання видає протокол перевірки технічного стану
транспортного засобу.

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю
транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими
державними органами, затверджує Кабінет Міністрів України за
поданням цих органів»;

7) у статті 37:

у частині першій слова «а також без талона про проходження
державного технічного огляду в установлений строк чи з талоном, що
не належить цьому транспортному засобу» замінити словами «а також
транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному
контролю, але не пройшли його»;

в абзаці першому частини другої слова «а талон про
проходження державного технічного огляду вилучається» виключити;

8) у статті 52-1:

а) у частині першій:

в абзаці третьому слова «проведення державного технічного
огляду транспортних засобів» виключити;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового
технічного контролю та здійснення державного контролю за
додержанням ними вимог законодавства в цій сфері»;

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого
змісту:

«формування в порядку, що визначає Кабінет Міністрів України,
загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового
технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації
про результати перевірки технічного стану транспортного засобу,
яка надається суб’єктами проведення обов’язкового технічного
контролю, та інформації про укладення договорів обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному
контролю, яка надається страховиками».

У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом
шістнадцятим;

б) у частині другій слова «талон про проходження державного
технічного огляду» виключити;

9) у тексті Закону ( 3353-12 ) слова «уповноважений орган
Міністерства аграрної політики України» в усіх відмінках замінити
словами «центральний орган виконавчої влади з питань нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі» у відповідному відмінку.

5. У Законі України «Про страхування» ( 85/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2007 р., N 33,
ст. 440):

1) статтю 18 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:

«Договори обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів, що
підлягають обов’язковому технічному контролю відповідно до Закону
України «Про дорожній рух» ( 3353-12 ), укладаються страховиками
за умови проходження транспортними засобами обов’язкового
технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки
технічного стану визнані технічно справними. Договори
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів укладаються на строк, що
не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом
обов’язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону
України «Про дорожній рух» ( 3353-12 ).

У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно
частинами третьою — п’ятою;

2) частину першу статті 20 доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7) надавати Державній автомобільній інспекції Міністерства
внутрішніх справ України інформацію про укладення договорів
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, що підлягають
обов’язковому технічному контролю».

6. У Законі України «Про обов’язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів» ( 1961-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
N 1, ст. 1; 2009 р., N 10-11, ст. 137; із змінами, внесеними
Законом України від 17 лютого 2011 року N 3045-VI) ( 3045-17 ):

1) у пункті 1.6 статті 1 слово «довіреності» виключити;

2) пункт 17.1 статті 17 доповнити абзацами шостим та сьомим
такого змісту:

«Договори обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників транспортних засобів, що підлягають
обов’язковому технічному контролю відповідно до Закону України
«Про дорожній рух» ( 3353-12 ), укладаються страховиками за умови
проходження зазначеними транспортними засобами обов’язкового
технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки
технічного стану визнані технічно справними.

Договори обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників транспортних засобів, що підлягають
обов’язковому технічному контролю, укладаються на строк, що не
перевищує строку чергового проходження транспортним засобом
обов’язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону
України «Про дорожній рух» ( 3353-12 );

3) в абзаці другому пункту 21.2 статті 21 слова «під час
проведення державного технічного огляду, реєстрації
(перереєстрації) транспортних засобів, а також» виключити.

7. У Законі України «Про автомобільний транспорт» ( 2344-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273;
2009 р., N 10-11, ст. 137; 2011 р., N 18, ст. 128):

1) у статті 1:

абзац тридцять другий виключити;

в абзаці п’ятдесят сьомому слова «технічного огляду» замінити
словами «обов’язкового технічного контролю»;

2) у статті 23:

частину другу викласти в такій редакції:

«Перевірку технічного стану транспортних засобів під час
обов’язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюють
суб’єкти господарювання, визначені відповідно до Закону України
«Про дорожній рух» ( 3353-12 ) в порядку, який встановлює Кабінет
Міністрів України»;

частину четверту виключити;

у тексті статті слова «державний технічний огляд» у всіх
відмінках і числах замінити словами «обов’язковий технічний
контроль» у відповідному відмінку і числі;

3) в абзаці п’ятому частини третьої статті 30 слова
«технічний огляд транспортного засобу на станції технічного
обслуговування» замінити словами «обов’язковий технічний контроль
транспортного засобу в установленому порядку»;

4) у тексті Закону ( 2344-14 ) слова «дорожній лист»
виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його
опублікування.

2. Установити, що:

протягом року з дня набрання чинності цим Законом суб’єкти
господарювання, уповноважені у встановленому порядку проводити
державний технічний огляд транспортних засобів до набрання
чинності цим Законом, здійснюють обов’язковий технічний контроль
відповідно до цього Закону, нарівні з суб’єктами проведення
обов’язкового технічного контролю, визначеними цим Законом;

договори обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладені
до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку їх
дії;

транспортні засоби, що пройшли державний технічний огляд до
набрання чинності цим Законом і відповідно до Закону України «Про
дорожній рух» ( 3353-12 ) підлягають обов’язковому технічному
контролю, вперше проходять обов’язковий технічний контроль після
закінчення строку дії талонів державного технічного огляду.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня
опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;

вжити заходів щодо вдосконалення системи обліку даних про
автомобілі, що знаходяться в розшуку, передбачивши можливість
автоматичного доступу до цих даних працівників Державної
автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, які
працюють на патрульних автомобілях і стаціонарних постах;

врегулювати порядок здійснення контролю за проходженням
водіями транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів
чи вантажів, щозмінного передрейсового медичного огляду.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 5 липня 2011 року
N 3565-VI

 

Оформление купли-продажи автомобиля
Постановка на учет

Ездить на автомобиле, не поставленном на учет, можно не более 5 дней с момента покупки или таможенного оформления, либо в течение срока действия регистрационного знака «Транзит» (если такой выдан). Поэтому регистрация автомобиля в ГИБДД – очень важный этап при покупке и продаже автомобиля.

За эксплуатацию автомобиля без его регистрации могут оштрафовать или даже лишить водительского удостоверения.

С регистрацией автомобиля лучше не затягивать, т.к. в ГИБДД, как и в других государственных структурах, вы можете столкнуться с рядом неприятностей:

? Могут отсутствовать номера или бланки свидетельств о регистрации транспортных средств;

? Автомобили регистрируются в ГИБДД не каждый рабочий день, поэтому узнайте график их работы;

? Может оказаться, что не хватило каких-то документов, о которых вы забыли или не знали;

Поэтому постарайтесь заранее узнать всю процедуру регистрации автомобиля, график работы ГИБДД, какие документы нужны для постановки на учет, суммы платежей и реквизиты куда платить. Все это ускорит процедуру и поможет избежать излишней нервотрепки.

На прохождение процедуры регистрации автомобиля запланируйте не менее одного дня. Если есть возможность привлечь кого-либо из родственников или друзей, обязательно сделайте это. Их помощь будет весьма кстати там, где, например, необходимо занять две очереди.

Для начала необходимо предоставить машину на осмотр и сверку номеров. Это осуществляется на открытой специализированной площадке вблизы здания ГИБДД, где оформляются документы. Для осмотра автомобиля необходимо заполнить бланк заявления о постановке автомобиля на учет. Вы можете заполнить бланк заявления, предварительно купив его в ГИБДД или воспользоваться платной услугой по заполнению бланков заявлений (там же), но гораздо проще и дешевле заполнить и распечатать бланк у себя дома. Для осмотра квитанции об оплате не нужны.

Заполняйте заявление аккуратно. Все документы, заполненные карандашом, имеющие приписки или исправления, к рассмотрению не принимаютя.

Для юридических лиц заявление должно быть подписано директором организации и иметь мокрую печать.

Если вы владелец отечественного грузового автомобиля, автобуса, мотоцикла с коляской, легкового автомобиля повышенной проходимости, то вам необходимо получить отметку военкомата.

При осмртре в ГИБДД, в первую очередь смотрят: соответствие номеров агрегатов данным, указанным в документах, удостоверяющих право собственности на транспортное средство, номерной знак, регистрационные документы или паспорт транспортного средства.

Если с автомобилем все в порядке, то проверяющий инспектор подпишет ваше заявление и поставит на нем штамп.

В случае, если имеются проблемы с автомобилем, инспектор может не подписать заявление. А именно:

? Плохо читаются или повреждены номера на номерных агрегатах (кузов, двигатель, рама) – вас отправят на экспертизу.

? Затонированные ветровое или передние боковые стекла (коеффициент светопропускания не соответсвует ГОСТ Р 51709 – 2001 «Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».

? Установлены осветительные приборы, не соответствующие требованиям специальных автомобильных норм и правил, а также другие изменения конструкции автомобиля, влияли на безопасность.

В любом случае нужно, чтобы инспектор сделал запись о том, что автомобиль уже был на осмотре и указал причину отказа в регистрации. Если ваше заявление инспектор подписал, считайте, что полдела уже сделано. Собирайте все документы, оплачивайте квитанцию и занимайте очередь.

 

Для постановки автомобиля на учет необходимо иметь следующие документы:

? Заявление о постановке на учет с подписью и штампом инспектора, проводившего осмотр вашего автомобиля;

? Паспорт технического средства на автомобиль и его копию;

? Страховой полис ОСАГО и его копию;

? Гражданский паспорт или документ его заменяющий, выданный в установленном порядке;

? Справку-счет на приобретение автомобиля (на обороте должны быть указаны реквизиты органа выдавшнго справку-счет) или договор купли-продажи транспортного средства.

? Квитанцию об оплате за постановку на учет.

? Транзитные номера (если выдавались).

? Таможенная декларация (если вы недавно растаможили автомобиль и впервые ставите его на учет в Российской Федерации).

? Нотариально заверенную доверенность (если вы не являетесь собственником транспортного средства).

? Копию ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Если вы являетесь юридическим лицом, дополнительно нужно предоставить:

? Свидетельство налогового органа по месту нахождения, подтверждающее постановку юридического лица на учет в данном налоговом органе с указанием его идентификационного номера в качестве налогоплательщика.

? Доверенность на право покупки транспортного срества

Дожидаетесь своей очереди, сдаете все перечисленные выше документы в окошко для оформления и ожидаете около 30 минут (возможно и больше, максимум не установлен).

За это время ваш автомобиль проверят на угон, распечатают свидетельство о регистрации, сделают отметку в техпаспорте о постановке на учет и выдадут вам все вместе с номерами.

Если у работников ГИБДД возникнут сомнения в подлинности предоставленных документов, они вправе провести проверку. Чаще всего это происходит, когда автомобиль для регистрации привозят из другого региона страны. На время проверки (до 3 месяцев) автомобиль может быть временно зарегистрирован. А через 3 месяца ГИБДД должны зарегистрировать автомобиль или письменно отказать в его регистрации.

Сразу же установите номера на штатные места, иначе ГИБДДшники тут же могут оштрафовать за неправильно установленные номерные знаки.

Радуйтесть, вы стали владельцем собственного автомобиля.

 

 

 

Общие сведения о покупке-продаже автомобиля
Самый распространенный способ оформления сделки купли продажи автомобиля в Украине – выдача доверенности от продавца на имя покупателя. С точки зрения закона такая процедура не влечет перехода права собственности на автомобиль к покупателю. Собственником машины остается тот человек, который выдал доверенность. Продажа автомобиля по доверенности может иметь неблагоприятные последствия как для покупателя, так и для продавца.

Неблагоприятные последствия для продавца:

? Плательщиком транспортного сбора является лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство. Контроль за уплатой налога регистрационные подразделения ГАИ при прохождении техосмотра теперь не осуществляют, а извещение с требованием об уплате налога приходит продавцу-владельцу автомобиля, который понятия не имеет где находится автомобиль и его новый собственник, т.к. он продан по доверенности. А покупатель без проблем проходит техосмотр. Бывшему собственнику автомобиля приходится оплачивать транспортный налог до тех пор, пока автомобиль не будет перерегистрирован на нового владельца.

? Управляя автомобилем по доверенности, новый владелец может совершить ДТП или преступление и вам придется потратить кучу времени и нервов чтобы доказать свою непричастность.

? по различным причинам страховая компания может отказать в выплате страховой суммы.

Неблагоприятные последствия для покупателя:

? купленный автомобиль может оказаться в угоне, иметь «перебитые» номера агрегатов и т.д. Имея лишь доверенность на автомобиль в спорных ситуациях очень сложно будет доказатьфакт заключения договора купли-продажи и вернуть заплаченные за автомобиль деньги;

? Доверенность выдается максимум на 3 года. Когда придет срок ее продлевать вы можете не найти продавца и утратить право управления автомобилем;

? супруга (супруг) продавца при разводе может обратиться в суд с требованием о разделе совместно нажитого имущества. Автомобиль, купленный продавцом в период брака, проданный по доверенности и не снятый с учета продавцом, является совместной собственностью супругов и при разделе имущества решением суда может бить передан в собственность одного из супругов;

? наследники продавца, в случае его смерти, могут потребовать включить автомобиль в наследственную массу, подлежещую разделу между ними. Вы можете лишиться автомобиля, если не сможете доказать факт его покупки у наследодателя;

? бывший владелец может иметь задолженности по кредитам, а его автомобиль может быть в залоге. Кредиторы вправе будут наложить арест на автомобиль, зарегистрированный на заемщика. В этом случае вы тоже можете лишиться автомобиля, если не сможете доказать, что он принадлежит именно вам.

Это лишь несколько примеров неприятностей (этот список далеко не полный) с которыми вы можете столкнуться продавая или покупая автомобиль по доверенности. Поэтому прежде чем покупать или продавать автомобиль по доверенности хорошо взве